Vacature

Strategisch coördinator Integraal Beheer Openbare Ruimte

Engineering 1 scaled - prostruct

  Voor onze opdrachtgever, een gemeente in het noorden van het land, zijn wij op zoek naar een Strategisch Coördinator Integraal Beheer Openbare Ruimte voor de periode van 18 maanden.

  Ben jij de coördinator die ervoor zorgt dat de organisatieontwikkeling van IBOR in goede banen wordt geleid? Zorg jij ervoor dat alle projecten en acties goed en tijdig worden uitgevoerd? En denk je strategisch mee over vervolgstappen? Deze opdracht biedt jou de kans om vorm te geven aan een gemeente waarin onze inwoners fijn, veilig en gezond kunnen wonen en werken. Bouw jij met ons mee?

  Over de IBOR-organisatie

  Het integraal beheer van de Openbare Ruimte van de gemeente wordt uitgevoerd door meer dan 100 enthousiaste en deskundige collega’s. Daarnaast huren we nog enkele tientallen collega’s in. We houden ons bezig met het beheer van groen, wegen, civiele kunstwerken, riolering, kabels/leidingen, openbare verlichting, gebiedsbeheer en afvalinzameling. Ons werk omvat het opstellen en uitvoeren van uitvoeringsplannen, het uitbesteden van grote werken, het toezien op de uitvoering en het onderhouden van contacten met partners in de buitenruimte. Ons doel is om ervoor te zorgen dat de basis op orde is. Daarnaast zijn we betrokken bij diverse ontwikkelingen binnen en buiten de gemeente die de openbare ruimte beïnvloeden, zoals de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied, verduurzaming en de ontwikkeling van dorpen en wijken.

  Uitdagingen en het plan van aanpak

  We hebben geconstateerd dat bepaalde aspecten, zoals groenvoorzieningen, wegen en civiele kunstwerken, niet altijd de aandacht hebben gekregen die ze verdienen. Ook vraagt onze organisatie zelf om extra aandacht door meer plan- en projectmatig te gaan werken, risicogestuurd te denken en te handelen, en vooral meer integraal te werken. Om deze uitdagingen aan te pakken, hebben we alle vraagstukken voor de komende jaren in kaart gebracht en vastgelegd in een plan van aanpak. Dit plan omvat vijftien projecten die geïnitieerd, vormgegeven en bewaakt moeten worden. Het vereist voortdurend strategisch denken over de vervolgstappen en de consequenties ervan voor de projecten.

  Functieomschrijving

  Als bedrijfskundige coördineer je het plan van aanpak en ben je verantwoordelijk voor het succesvol implementeren ervan. Ongeveer de helft van je tijd besteed je aan het uitvoeren van (deel)projecten, terwijl je de andere helft besteedt aan het aansturen van projectgroepen en -leiders. Het uiteindelijke doel is om binnen de IBOR-organisatie een stevige basis te creëren en maximale kwaliteit te leveren in de openbare ruimte voor de inwoners van de gemeente.

  Taken en verantwoordelijkheden:

  • Je hebt een regiefunctie bij de implementatie en uitvoering van het plan van aanpak IBOR.
  • Je coördineert en leidt nieuwe ontwikkelingen binnen IBOR, waar nodig in samenwerking met andere overheden, instellingen en bedrijven.
  • Je draagt bij aan de strategiebepaling en stelt projectplannen op.
  • Je verzorgt de evaluatie van projecten, inclusief strategische projecten.
  • Je ontwikkelt beleid op complexe en brede terreinen, met grote politieke, maatschappelijke en bestuurlijke relevantie op het gebied van inrichting en onderhoud van de openbare ruimte (bijv. wijkgerichte aanpak, wijkbudgetten, afvalverwerking en sociale aspecten).
  Samenwerking en gewenste vaardigheden

  Als aanspreekpunt voor het veranderingsproces binnen IBOR ben je een stevige gesprekspartner voor het bestuur, de directie, teamleiders en collega’s. Je hebt regelmatig contact met strategen en programmamanagers om de doorontwikkeling van IBOR goed te laten aansluiten bij de bredere organisatieontwikkeling van de gemeente. Daarnaast ondersteun je vier IBOR-teams en hun teamleiders bij de uitvoering van zowel nieuwe als lopende projecten. Voor deze functie zijn resultaatgerichtheid, probleemoplossend vermogen, verbindend vermogen en samenwerkingsgerichtheid essentieel. Je moet goed kunnen omgaan met tegenstrijdige belangen en draagvlak kunnen creëren. Daarnaast dien je je soepel te kunnen bewegen binnen een politiek-bestuurlijke omgeving. Creativiteit, out-of-the-box denken en het vermogen om anderen te inspireren zijn ook belangrijke eigenschappen, naast een flinke dosis humor en relativeringsvermogen.

   

   

  Delen via Social Media

  Meer weten?

  Wij staan voor je klaar.

   Upload je CV

   Liever bellen?

   0528 85 13 44

   Vragen? App direct!