RING A7 GRONINGEN NAAR DUITS/NOORDELIJK CONSORTIUM

Rijkswaterstaat heeft de ring A7 Groningen voorlopig gegund aan de combinatie Herepoort i.o., bestaande uit Max Bögl, Züblin, Oosterhof Holman Infra, Koninklijke Sjouke Dijkstra, Roelofs Wegenbouw en Jansma Drachten.

 

Dit is besloten na een positief advies van de stuurgroep Aanpak Ring Zuid, waarin Rijkswaterstaat, de gemeente Groningen en de provincie Groningen samen deelnemen. Met de gunning wordt de combinatie Herepoort verantwoordelijk voor de realisatie van het Tracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2, de Helperzoomtunnel en de inrichtingsplannen Zuiderplantsoen, Maaslaan en Vondellaan.

Bij de aanbesteding is niet alleen beoordeeld op prijs, maar ook op kwaliteit. De gegadigden moesten een vormgevingsplan indienen en konden daarnaast extra scoren op het voorkomen van verkeershinder, meer duurzaamheid en maatregelen om de risico's van het project te beperken.

Het gaat om een voornemen. De Raad van State moet nog definitief oordelen over beroepen tegen het Tracébesluit voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Daarnaast kan nog tot 5 mei 2016 beroep aangetekend worden tegen het voornemen tot gunning. Na een zorgvuldige afweging is besloten om, volgens planning, te gunnen, onder voorwaarde van een onherroepelijk Tracébesluit. Dit betekent dat de winnende aannemer alvast aan de slag kan gaan met voorbereidende werkzaamheden, zoals de uitwerking van het ontwerp, maar nog geen onomkeerbare werkzaamheden mag uitvoeren.

Bron: Cobouw

Delen via Social Media

Meer weten?

Wij staan voor je klaar!

    Liever bellen?

    +31 (0)528 85 13 44

    Vragen? App direct!