NEDERLANDSE BOUWPRODUCTIE BOVEN EU-GEMIDDELDE

De Nederlandse bouw groeit sneller dan gemiddeld in de Europese Unie. Dit stelt het CBS op basis van Eurostatcijfers.

Ook de Nederlandse bouw heeft het zwaar te verduren gehad sinds het dieptepunt in 2013, maar sinds het derde kwartaal van 2014 groeit de bouwproductie harder dan het EU-gemiddelde. In het eerste kwartaal van 2016 lag de bouwproductie in Nederland 17 % boven het dieptepunt van 2013, terwijl dit gemiddeld op 7 % lag. De Nederlandse bouwproductie ligt momenteel nog wel een stuk lager dan de productie vóór de crisis die in 2008 inzette: toen lag de bouwproductie nog 12 % hoger dan begin 2016. Ook hier doet Nederland het echter beter dan het gemiddelde van de EU, waar dit percentage op 21 % ligt.

In eerste instantie bleef het herstel in Nederland achter: de gemiddelde bouwproductie lag tussen begin 2013 en midden 2014 onder het EU-gemiddelde. Dit gemiddelde is overigens gebaseerd op redelijk gespreide cijfers. Zo bleef de bouwproductie in Zwitsersland en buurland Duitsland tijdens de crisis redelijk stabiel. Ook is de scheiding tussen Noord- en Zuid-Europa opvallend. Zo ligt de bouwproductie in Noorwegen (19 %), Zweden (12 %) en Finland (7 %) momenteel ook alweer een stuk hoger, terwijl de bouwproductie in Spanje nog 38 % lager ligt dan in het eerste kwartaal van 2008; in Griekenland ligt deze productie zelfs 75 % lager. Ook Italië (-45 %) en Portugal (-59 %) doen het (nog) niet goed. 

Aandeel economie

Het aandeel van de bouw op de Nederlandse economie bedraagt momenteel 4,6 % en dat is minder dan het EU-gemiddelde van 5,4 %. In 2008 was de bouw in Nederland nog goed voor een aandeel van 5,8 %.

Ook het percentage werkzame personen in de bouw ligt in Nederland met 5,2 % onder het EU-gemiddelde van 6,3 %. Dit percentage ligt over het algemeen wat hoger in met name Oost-Europese landen (zo rond de 7 %), maar opvallende genoeg ligt dit aandeel met 10,2 % het hoogst in Luxemburg.

​Bron: Technisch weekblad

Delen via Social Media

Meer weten?

Wij staan voor je klaar!

    Liever bellen?

    +31 (0)528 85 13 44

    Vragen? App direct!