GEMEENTEN WERKEN LEEGSTAND PLATTELAND IN DE HAND

In 2030 dreigt de leegstand en verloedering van 32 miljoen vierkante meter agrarisch vastgoed en landbouwgrond. De omzetting naar een woonbestemming stuit op tegenwerking van gemeenten, waardoor de leegstand verder toeneemt.

 

Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De waarschuwing voor leegstand van het Nederlandse platteland geldt vooral voor krimpgemeenten in het noorden en zuiden van het land. VNG is plannen aan het uitwerken om de leegstand tegen te gaan. Meest voor de hand liggende oplossing is omzetting naar een woonfunctie. Maar door tegengestelde belangen komt daar weinig van terecht, erkent VNG. Op alle grond en gebouwen zit een agrarische bestemming. Gemeenten staan een pure woonbestemming niet of nauwelijks toe.

In krimpgemeenten met een sloopopgave is transformatie naar woningen uit den boze. Andere gemeenten wijzen ombouw van boerderijen, stallen en landbouwgrond naar woningen weer af, omdat ze anders met onverkochte bouwkavels blijven zitten. Als voorbeeld wordt de Groningse gemeente Vlagtwedde genoemd. Daar zijn veel agrarische gebouwen leeg komen te staan door schaalvergroting in de landbouw. De afgelopen jaren is het aantal landbouwbedrijven in Vlagtwedde gedaald van 319 naar 239. Particulieren die een leegstaande boerderij willen kopen, mogen dat alleen als ze dieren houden of gewassen telen.

​Bron: dearchitect.nl

Delen via Social Media

Meer weten?

Wij staan voor je klaar!

    Liever bellen?

    +31 (0)528 85 13 44

    Vragen? App direct!